EcoDrive – Soluţia de reducere a consumului de combustibil

Trei dintre cele mai importante aspecte de urmărit pentru un manager de flotă sunt siguranța șoferilor, economisirea combustibilului și prevenția uzurii vehiculelor. Aici intervine sistemul EcoDrive. Scopul lui este de a învăţa şoferii un stil de condus eficient care să reducă consumul de combustibil, cheltuielile cu privire la operarea autovehiculului şi să crească totodată siguranţa circulaţiei.

EcoDrive este soluţie de monitorizare a stilului de condus care are ca şi principale obiective folosirea de către şofer a tuturor posibilităţilor oferite de catre noile generaţii de autovehicule pentru optimizarea stilului de condus şi reducerea cheltuielilor.

Beneficiile EcoDrive
 • Economic – şoferii care respecta indicaţiile panoului de control EcoDrive pot reduce costurile cu combustibilul până la 20% şi să minimizeze costurile legate de mentenanța autovehiculului.
 • Climatic – gazele emanate in atmosferă şi poluarea sunt reduse.
 • Social – îmbunătăţirea semnificativă a stilului de condus şi al comportamentului la volan.
 • Siguranţă – prin conducerea într-o manieră economică, şoferi vor avea un stil de condus preventiv.
Cum functionează

Platforma de monitorizare şi control CargoTrack generează un raport pe principiul cost-eficienţă pentru fiecare autovehicul care furnizează informaţii cu privire la consumul de combustibil.

Panoul de control Eco Drive informează şoferul în timp real cu privire la erorile pe care le face şi care generează un consum crescut de combustibil şi duc la deprecierea rapidă a autovehiculului. Panoul de control informează şoferul când frânarea este prea bruscă, turaţiile motorului sunt prea mari, viteza este prea mare sau accelerarea este prea rapidă. Șoferul poate învăţa un stil de condus economic în cateva săptămâni, aceasta ducând la o reducere a costurilor de operare ale autovehiculului.

Raportul despre conducerea ecologică le oferă administratorilor de flote informații despre:

1. Cum afectează consumul de combustibil și siguranța stilul de conducere al șoferului;
2. Cum sunt conduse vehiculele de către șoferi diferiți. Cât combustibil se risipește și cât de în siguranță sunt conduse vehiculele.

Sortarea pe baza consumului de carburant arată cei mai eficienți șoferi și cele mai eficiente vehicule. Sortarea pe baza siguranței afișează cei mai siguri șoferi si cele mai sigure vehicule.

Setarea parametrilor

Utilizatorul platformei de monitorizare şi control CargoTrack selectează “Raport de conducere ecologică” din lista de rapoarte:

În fereastra parametrilor, utilizatorul alege parametrii pentru raport:

 • Sortarea după vehicule – raportul va sorta vehiculele după eficiența consumului de combustibil pentru perioada selectată.
 • Sortare după șoferi – raportul va sorta șoferii pe baza celei mai eficiente metode de condus (din punct de vedere al consumului al consumului) pentru perioada selectată
 • Sortarea după siguranță – raportul va sorta șoferii sau vehiculele pe baza sistemului de siguranță (vezi secțiunea 2.5)
 • Când opțiunea “sortare după șoferi” este selectată, utilizatorul poate selecta șoferii unul câte unul sau pe toți o dată. Când opțiunea sortare după vehicule este selectată, utilizatorul poate selecta vehiculele unul câte unul sau toate de-o dată.
 • Pentru a selecta timpul pentru care se va realiza raportul, utilizatorul poate folosi perioade predefinite (azi, ieri, etc.) sau selectează datele manual, din calendar.
 • Raportul poate fi livrat într-o fereastră nouă sau în format MS Excel (.xls)
Modele de rapoarte

Raport despre eficiența consumului

Raportul este în format .xls sau este livrat într-o nouă fereastră din navigatorul de internet. Raportul, cât și vehiculele selectate sunt afișate mai jos.

eco-drive-1

eco-drive-2

Liniile sunt restrânse, afișând informația despre vehicule în perioada dorită. Apăsând “+”, liniile sunt extinse, iar șoferii, cei care conduceau vehiculele în momentul respectiv, sunt afișați. Dacă vehiculul nu are nici un șofer desemnat, câmpul “șofer” va rămâne gol. În documentul Excel, raportul apare cu toate liniile extinse.

Generarea raportului în funcţie de şoferi

eco-drive-3

Șirurile sunt restrânse, afișând informația despre șoferi în perioada dorită. Apăsând “+”, șirurile sunt extinse, iar vehiculele conduse de șoferi în momentul respectiv, sunt afișate.

Dacă șoferul nu are niciun vehicul desemnat, sau dacă șoferul nu a condus în perioada respectivă, informațiile ar trebui să lipsească dintr-un șir.

Raport despre siguranța stilului de condus

Raportul despre siguranță este la fel cu cel despre eficiența consumului, doar că în loc de coloane cu “combustibil risipit” vor apărea “puncte de pericol” și coloane cu “puncte periculoase de conducere (punct/100km)”. Punctele reprezintă cât de periculos/agresiv a condus un șofer (toți șoferii încep de la 0 puncte, acestea fiind adăugate ulterior pentru evenimente de conducere ce pun în pericol siguranța). Într-un șir “Total” se va afișa o medie a punctelor. Șoferul cu cele mai puține puncte (puncte/100km) se va afla pe o poziție superioară în raport.

eco-drive-4

Parametrii raportului
Scor Arată scorul șoferului sau al vehiculului, în funcție de siguranță sau eficiența consumului (vezi secțiunea 2.5)
Vehicul Arată numărul vehiculului
Șofer Arată numele șoferului
Combustibil irosit (litri/100km) Arată cantitatea de combustibil irosită la 100km, când se face sortarea după eficiența consumului
Combustibil irosit (litri) Arată cantitatea de combustibil irosit, când se face sortarea după eficiența consumului (vezi secțiunea 2.5)
Combustibil irosit % Arată procentul de combustibil irosit, când se face sortarea după eficiența consumului (vezi secțiunea 2.5)
Emisii CO2 (kg) Arată emisiile de CO2 ale combustibilului irosit. 2.68 kg/litru de motorină, 2.31 kg/litru de benzină
Puncte de conducere în siguranță Arată punctele șoferului, când se face sortarea după siguranță (vezi secțiunea 2.5)
Puncte de conducere în siguranță (puncte/100km) Arată punctele șoferului per 100km, când se face sortarea după siguranță (vezi secțiunea 2.5)
Distanță (km) Arată distanța condusă pentru perioada de timp selectată
Timp de conducere (ore) Arată câte ore a fost condus vehiculul pentru perioada de timp selectată
Consum (litri) Arată cantitatea totală de combustibil consumată pentru perioada de timp selectată
Consum (litri/100km) Arată câți litri de combustibil au fost consumați în medie, pentru fiecare 100 km parcurși
Viteză medie (km/h) Arată viteza medie a vehiculului, pentru perioada de timp selectată
Viteza maximă (km/h) Arată viteza maximă a vehiculului pentru perioada de timp selectată
Depășirea vitezei (%) Arată procentajul de timp în care vehiculul a fost condus cu viteză mărită (parametru configurabil)
RPM în banda verde (%) Arată procentajul de timp în care vehiculul a fost condus cu turațiile per minut în banda verde. Intervalul se poate configura
RPM maxime Arată numărul maxim de RPM ale vehiculului pentru perioada de timp selectată
Evenimente de frânare excesivă (evenimente/100km) Arată numărul total de situații în care s-a frânat excesiv. Limitele de decelerare sunt configurabile. Numărul mediu de evenimente/100 km este afișat între paranteze
Evenimente de frânare dură (evenimente/100km) Arată numărul total de situații în care s-a frânat dur. Limitele de decelare sunt configurabile. Numărul mediu de evenimente/100km este afișat între paranteze
Evenimente de frânare normală (evenimente/100km) Arată numărul total de situații în care s-a frânat normal. Limitele de decelare sunt configurabile. Numărul mediu de evenimente/100km este afișat între paranteze
Evenimente de accelerare bruscă (evenimente/100km) Arată numărul total de situații în care s-a accelerat brusc. Numărul mediu de evenimente/100km este afișat între paranteze
Timp de repaus (ore) Arată numărul total de ore de repaus (repausul – se consideră timpul când autovehiculul nu se deplasează, în intervalul de timp selectat)
Repaus excesiv (%) Arată procentajul din timpul de condus, când vehiculul se afla în repaus. (repausul – se consideră timpul când autovehiculul nu se deplasează, în intervalul de timp selectat)
Pilot Automat (%) Arată procentajul din timpul de condus când s-a folosit pilotul automat. (dacă pilotul automat a fost folosit tot timpul, parametrul ar fi la 100%) Viteza și alte date pot fi configurate
Parametrii configurați în dispozitivul montat în vehicule

Parametrii sunt setați atunci când se face configurarea dispozitivului. Există mai multe setări ce pot fi alese:

 • Camion
 • Mașină mică
 • Preferențial

Toți parametrii din fiecare setare pot fi schimbați.

Depășirea vitezei: o limită de viteză (km/h) trebuie stabilită; va fi folosită ulterior pentru a calcula parametrul de depășire a vitezei. Standard: 100km

Repaus: perioada maximă de timp în care vehiculul nu se deplasează, dar motorul este pornit. După ce trece timpul stabilit, sistemul începe să contorizeze repausul excesiv. Standard: 6 minute.

Limita pilotului automat: limita de viteză (km/h) trebuie stabilită. După ce vehiculul ajunge la acea viteză, sistemul începe să considere că aceasta este o perioadă în care “pilotul automat” este disponibil, parametru folosit în a măsura procentajul de folosire a pilotului automat. Standard: 70 km/h.

RPM în banda verde: intervalul de rotații per minut, considerat a fi în zona verde. Folosit în a calcula procentajul de timp în care turația a fost în banda verde. Standard: 1000-1500 rpm.

Accelerare dură: limita de accelerare, care indică accelerarea dură. Standard: (accelerație > 2 m/s2)

Frânare excesivă: limitele de decelerare care indică frânarea excesivă. Standard: (decelerare > 2m/s2)

Frânare dură: limitele de decelerare care indică frânarea dură. Standard: (1 m/s2 < decelerare > 2m/s2 )

Frânare normală: limitele de decelerare care indică frânarea normală. Standard: (decelerare < 1m/s2 )

Valori standard
Parametru Mașină mică Camion Preferențial
Limita depășirii vitezei 110 km/h 90 km/h 0 km/h
RPM în banda verde – minim 800 500 0
RPM în banda verde – maxim 3000 2500 0
Limită de frânare dură 2 m/s2 1 m/s2 0
Limită de frânare excesivă 3 m/s2 2 m/s2 0
Limită de accelerare dură 3 m/s2 2 m/s2 0
Repaus 360 s 600 s 0
Viteza pilotului automat 80 km/h 70 km/h 0

Pentru calcularea timpului în care motorul este pornit, nu când este pus contactul, dispozitivul măsoară voltajul (pentru vehicule mici 13-16V, pentru camioane, > 27V.

Sortarea după consumul de combustibil

Sortarea după consumul de combustibil se bazează pe tehnica de condus, cea care economisește cel mai mult combustibil. Sortarea se face pe baza șoferilor sau a vehiculelor cu cel mai mic parametru de WF100 (combustibil irosit/100 km)

WF100 = WF * 100/distanță
WF = WFIT + WFCC + WFRPM + WFBRK
WF – combustibil irosit
WFIT – combustibil irosit, contorizat după parametrul de repaus
WFCC – combustibil irosit, contorizat după folosirea pilotului automat
WFRPM­ – combustibil irosit, contorizat după RPM în afara benzii verzi
WFBRK – combustibil irosit, contorizat după evenimentele de frânare dură și excesivă
WFIT = (consum în litri/oră) x (timp de repaus (s) / 3600)
CCtime =(timp în care pilotul automat putea fi pornit – timp în care pilotul automat era pornit)
WFCC = ( CCtime (s) / 3600 x media consumului de combustibil (litri/oră) x 0,37 (procentul de 37 provine din cauză că RPM sunt în banda roșie. Consumul crește cu până la 60% când turațiile sunt în banda roșie)
Combustibil folosit per 10km = combustibil folosit * 10 / distanță (km)
WFBRK = (evenimente de frânare excesivă + evenimente de frânare dură) * 10 / distanță (km) x combustibil folosit per 10 km x 0,26 (26% din combustibilul folosit per 10 km este consumat în evenimente de frânare dură sau excesivă (fiecare eveniment la 10km crește consumul cu până la 35%))

Sortarea după siguranța stilului de condus

Sortarea după siguranță se face pe baza tehnicii de conducere, a aceleia care este cea mai sigură.

 • Depășirea vitezei (%) – 0,5 puncte pentru fiecare 1%
 • Evenimente de frânare excesivă (evenimente/100km) – 1 punct pentru fiecare eveniment
 • Evenimente de frânare dură (evenimente/100km) – 0,5 puncte pentru fiecare eveniment
 • Evenimente de accelerare dură (eveniment/100km) – 0,5 puncte pentru fiecare eveniment.

Indicatorul de conducere ecologică

Panoul de control EcoDrive este atașat dispozitivului de urmărire. Acest dispozitiv are:

 • Trei LED-uri ce indică (frânare excesivă, accelerare dură, pilot automat). (alți parametri de luat în considerare: RPM în banda verde, cuplu, viteza excesivă)
 • Un LED verde, ce indică funcționarea corectă a sistemului
 • Dispozitiv sonor (emite un sunet de 2 secunde pentru a atrage atenția șoferului)
 • Folosirea ambreiajului – ambreiajul are efect asupra consumului de combustibil (prin faptul că vă odihniți piciorul asupra pedalei), ambreiajul are efect și asupra siguranței și a mentenanței
 • ABS – ABS depinde prea mult de condițiile drumului, informații ce noi nu le avem
 • Accelerometru – oferă mai multe informații despre accelerare
 • Sursa datelor poate fi setată pentru a fi interfaţa CAN sau accelerometrul sau ambele.

Factori ai consumului de carburant:

Consum de carburant = consumul motorului + distanță + condițiile tehnice ale vehiculului + încărcare + traiectorie (curbe, dealuri) + limite de viteză + trafic + temperatură + vânt + condițiile drumului + metoda de conducere a șoferului.

Produse compatibile