Consultanță în obținerea Formularului A1

Consultanță în întocmirea documentației pentru obținerea formularului A1

Formularul A1 emis de CNPP este un certificat care atestă faptul că titularul este supus legislației de securitate socială din Romania pe toată perioada înscrisă și prin urmare, este scutit de la plata contribuțiilor sociale în alte state membre UE/SEE/Elveția, pe al căror teritoriu se deplasează pentru efectuarea serviciilor de transport internațional.

Lucrătorii salariați și nesalariați care prestează o activitate în UE trebuie ca, atunci când sunt la locul prestării serviciului sau la firma care dă comandă, stabilita în UE, să pună la dispoziția agenților de control certificatul de detașare (formularul A1). Sau, dacă nu pot face asta, trebuie să o facă angajatorul sau reprezentantul. În cazul neprezentării formularului A1 amenda este de 3269 Euro/salariat și este sarcina exclusivă a acelui care a emis comanda, iar valoarea se dublează dacă firma nu are formularul A1 nici la un  al  doilea control realizat în decurs de doi ani de la notificarea amenzii. Amenda nu se aplică în cazul oferirii, la control, a unui document care atestă depunerea unei cereri de obținere a formularului A1, urmate de punerea la dispoziție în doua luni a acestuia.

Una dintre cele mai importante condiții pentru obținerea formularului A1 este ca activitățile companiei sa fie desfăsurate în mod obișnuit în statul de reședinta. Așadar minim 5% din cifra de afaceri a firmei trebuie sa fie obținută din Romania. O firmă care nu are nici  încărcare sau descărcare în România și nu realizează această cifră de afaceri nu poate să obțină formularul A1. În cazul în care totuși printr-o eroare formularul este emis și este solicitat in timpul unui control de catre autoritatile dintr-un stat membru iar mai apoi se dovedeste faptul ca firma nu obtine 5% din cifra de afaceri din Romania, formularul este retras iar firma respectiva, pentru acel salariat, este obligata sa plateasca toate taxele sociale in statul respectiv si sa le recupereze din Romania.

CargoTrack va ofera consultanta specifica necesara pentru obtinerea formulaului A1, depunerea documentatiei la CNPP Bucuresti. Pentru orice detalii nu ezitati sa ne contactati!